gergerlisin

gerger ekonomisi


    İlçemiz ekonomisinde diğer konularda olduğu gibi hareketsizlik hakimdir. Üretim fazlası olmadığından, pazar için değil daha çok kendi aile ihtiyaçları için üretim yapılmaktadır. Pazar ekonomisine geçişi engelleyen faktörleri şöyle sıralamak mümkündür;

    1- İlçe dağlık bir arazi bölgesinde kurulmuştur. Ova ve düz arazi yeterince yoktur. Bu nedenle fazla tarımsal ürün üretilmemektedir.

    2- İlçenin başka yerlere ulaşım bağlantısı yok denilecek durumdadır.

    3- İlçe sadece el sanatlarında bir gelişme hareketi içindedir.

    4- Hayvancılık potansiyeli yeterli değildir. Hayvancılık potansiyelini engelleyen İlçenin %30'luk kısmının orman sahası olmasıdır.

    5- Eğitim düzeyinin düşüklüğü yapılan çalışmalarda etkili sonuç alınmasını engellemektedir.

    İlçe ekonomisinde en ağırlıklı sektör tarımdır. Küçük atölyeler dışında (Demirci,Elektrikçi,Kaynakçı...) sanayi kuruluşu yoktur.

    İlçemizde Ziraat Bankası Şubesi, 23 S.S.Koop., su ürünleri kooperatifi, Esnaf ve Sanatkarlar derneği de bulunmaktadır. Fuar, sergi, panayır, vb. faaliyetler bulunmamaktadır.

    İlçemize turizme dayalı ekonomik girdi hemen hemen hiç yoktur. Aslında turistik önemde birkaç yer olmasına karşılık özellikle yol sorununun halledilemeyişi potansiyel yaratılmasını engellemektedir.

    İlçemizin güneyinde sarp kayalıklar üzerinde kurulu bulunan BERBER KALESİ, İlçemiz kuzeyinde KÜRDEK ve HACIBAZ dağ ve doğusundaki Eskikent köyü turistik önem taşımaktadır.

    Nemrut Dağı'nın da İlçemize turistik yönden kazandırdığı hiç bir şey yoktur. Daha çok Kahta İlçesi bundan yararlanmaktadır.

    İlçe ekonomisine katkıda bulunmak üzere 2004-2005 yılında S.Y.D.V. ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile toplam 11 yerleşim biriminde halıcılık faaliyetleri sonucu Toplam 17 usta öğretici nezaretinde 260 kursiyer çalışmakta idiler yılık olarak 1028,14 m² lik halı üretilmiştir. Üretilen halıların pazarlaması ABD’ye ÖZKENT şirketi tarafından pazarlanması yapılmaktadır. Üretimi yapılan halıların metre karesi dolara endekstir. 2004 yılında üretilen halılardan İlçe ekonomisine 103.527.000.000. Tl. Katkı olmuştur.

    3816 Sayılı Kanundan yararlanmak için yasanın kanunlaşmasından itibaren müracaatta bulunanlara yeni sisteme göre 19.485 kişiye yeşil kart verilmiştir.


.: İLÇEMİZDE TARIM ve HAYVANCILIK :.

 

TARIM   : 

İlçenin doğal yapısı dağlık ve engebeli olduğundan tarımda kullanılan arazi azdır.  Tarımda kullanılacak arazilerin büyük bir kısmı hububat tarımına ayrılmıştır. Dere ve çay kenarındaki düz ve az engebeli arazilerde sebze ve meyve ziraatı yapılmaktadır. Kültür ve kültür dışı arazilerin  durumu  ÇİZELGE :1’de gösterilmiştir.

 
ARAZİ – TARIMSAL DURUM
ÇİZELGE: 1

ARAZİ DURUMU

TARLA ARAZİ KULLANIMI

ÇEŞİDİ

DEKAR

EKİM ÇEŞİDİ

 EKİLEN MİKTARI

TARLA

94.566

BUĞDAY

65.000 Da.

 

 

ARPA

24.000 Da.

 

 

MISIR

250 Da.

 

 

PAMUK

2.300 Da.

 

 

TÜTÜN

900 Da.

 

 

NOHUT

5.000 Da.

 

 

K.FASÜLYE

300 Da.

 

 

K.MERCİMEK

2.100 Da.

 

 

YEM BİTKİSİ YONCA

1.000 Da.

BAĞ – BAHÇE

4.687

BAĞ

4.343 Da.

 

 

ANTEP FISTIĞI

30.000 Adet

 

 

ELMA

1.759 Adet

 

 

ARMUT

15474 Adet

 

 

KAYSI

2.174 Adet

 

 

NAR

12.993 Adet

 

 

CEVİZ

1.440 Adet

SEBZE

1.453

DOMATES

591 Da.

 

 

BİBER

383 Da.

 

 

PATLICAN

382 Da.

 

 

SALATALIK

46 Da

 

 

KAVUN   

29 Da.

 

 

KARPUZ

22 Da.

ÇAYIR – MERA

5.713

 

 

ORMAN

163.850

 

 

KULLANILMAYAN ALAN

431.731

 

 

İLÇE ALAN TOPLAMI

702.000 Da

 

 


       Hali hazırdaki arazi içinde taşlık ve kurak arazi payı yüksek olduğundan sağlanan gelir oldukça düşüktür. İlçemizde mekanizasyon yok denecek kadar azdır.

Kara saban yaygındır. Tarımda hayvan gücünden yararlanılmaktadır. Tarım alanlarının sulanmasında su sıkıntısı çekilmektedir. Genellikle ilkbaharın son aylarına kadar derelerdeki akan sularla sulama işleri yapılmaktadır. İlçemizde tarımsal sanayii ürünü olarak  pamuk ekimi azda olsa yapılmaktadır. 

İlçemizde Antep fıstığının yabani bitkisi oldukça fazladır. Antep fıstığı yabani ağaçlarına 1987 yılında başlayarak aşılama yapılmaktadır.

Atatürk Barajı göl suları altında 18 köyün arazisi ve yerleşim yeri kalmıştır. Su altında kalan yerleşim yerlerimiz; Geçitli , Kılıç köyü ile Kılıç köyüne bağlı Kışik-Gelebaz-Karaca mezraları, Gözpınar köyü Büzme mezrası ve Beşgöze köyüne bağlı Sankosi mezrasıdır.

Arazilerinin bir  bir kısmı su altında kalan köylerimiz ise:

Kılıç, Beşgöze, Korulu, Güzelsu, Gümüşkaşık, Beybostan, Yağmurlu, Budaklı, Dağdeviren, Kesertaş, Açma, Budaklı, Üçkaya, Gönen, Gözpınar, Geçitli, Konacık, Ortaca ve Cevizpınar'dır. Bu köylerin arazi ve meskenlerinin parsel toplamı 4.033 su altında kalan arazi ise 712.509 dekardır. Su altında kalan taşınmazlar için 1992-1998 yılına kadar 83 miliyar Tl.  para hak sahiplerine ödenmiştir. 

HAYVANCILIK  : 

İlçede hayvancılık potansiyeli de azdır. Coğrafi yapısı nedeniyle hayvancılık tarla ziraatından önde gitmektedir. Daha çok keçi beslenmektedir. Hayvancılık fenni koşullara uygun olarak yapılmamaktadır. İşletme tipinde değil aile hayvancılığı türündedir. İlçemizde önemli hayvan sayıları  ÇİZELGE: 2’de gösterilmiştir.

 

HAYVANCILIK DURUMU
ÇİZELGE: 2

HAYVAN ÇEŞİTLERİ HAYVANCILIK ÜRETİM ÇEŞİDİ ARICILIK
  Ticari Kendi İhtiyacı Hayvan Adedi Köy Sayısı Kovan Adedi Üretim Kğ

BÜYÜK BAŞ HAYVAN

% 40

% 60

9.274

40

3.900

52.000

KOYUN

% 25

% 75

8.626

 

 

 

KEÇİ

% 30

% 70

16.868

 

 

 

AT

% 00

% 100

800

 

 

 

EŞEK

% 00

% 100

1.356

 

 

 

KATIR

% 05

% 95

1.200

 

 

 

KANATLILAR

% 25

% 75

14.360

 

 

        

 .: İLÇEMİZDE ULAŞTIRMA ve ALTYAPI DURUMU :.

 

Gerger İlçesi, sadece bir yolla Adıyaman'a bağlı bulunmaktadır. Malatya - Pütürge İlçesine yaz aylarında bağlantı sağlayan Atatürk ve Çamiçi - Cet – Pütürge’ye Bağlı Nohutlu Beldesi yolları köy hizmetleri ağında bulunmaktadır. Bu yollar kış aylarında tamamen ulaşıma kapanmaktadır. Bu yollardan har hangi birisinin tam olarak faaliyete geçirilmesi için, karayolları ağına alınması gerekmektedir. Durum itibariyle, Gerger İlçesinin komşu İl ve İlçelerle yapılacak karayolu bağlantısı sayesinde İlçe  ekonomisine ve gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Bu nedenle; Gerger-Pütürge’yi bağlayan Atatürk yolunun karayolu ağına alınıp standart haline getirilmesini; Gerger- Geçitli Köyünden-Çermik –Diyarbakır bağlantısını sağlamak ve yada Gerger-Üçkaya-Taraksu mezrasından – Siverek-Şanlıurfa ve Siverek-Diyarbakır’a ulaşım bağlantısını sağlamak için feribot iskelesini yaptırılmasını ve bağlantı yollarının standart haline getirilmesi gereklidir. Gerger - Kahta karayolunun alt yapısının noksan olması nedeniyle bu yolda ulaşım sağlıklı olmamaktadır.
 

ELEKTRİK :

Gerger İlçemize iki yönden elektrik verilmektedir. Bunlardan biri Karakaya Barajı ikincisi ise Atatürk Barajından beslenmektedir. Bu iki barajdan İlçemize elektrik verildiği halde kış aylarında hafif bir rüzgar estiği zaman ve hafif bir yağış olduğu zaman İlçe ve köylerin elektrikleri hemen kesilmektedir. Bu da elektrik yüksek akımını taşıyan şebekenin sağlıklı olmadığı için buna bir çözüm getirilmesine  önem arz etmektedir.

 

 

İÇME VE SULAMA SUYU :

İlçe merkezine Belediye tarafından 19 Km. uzaktan pompaj sistemiyle getirilen sağlıklı içme suyu mevcuttur.  Köy içme ve sulama suyu ile ilgili bilgiler ÇİZELGE: 'de  belirtilmiştir.

 

KANALİZASYON :

İlçe merkezi ve mahallelerinin kanalizasyon yapımı %75 oranında tamamlanmıştır.

 

KÖY YOLLARI :

İlçemize bağlı 45 köy bulunmaktadır. Bu köylerimizle ilgili bilgileri Mahalli İdareler kısmında ele alınacaktır.

 

PTT HİZMETLERİ :

İlçe merkezinde kurulu bulunan telefon santralı 1104 aboneliktir. Bugünün şartlarında yeterli değildir. Köylerimizin Telefonları ile ilgili bilgiler ÇİZELGE: ’de belirtilmiştir.

 

TV HİZMETLERİ :

TV. yayınları Diyarbakır vericisinden ve İlçede kurulan yansıtıcısından izlenmektedir. İlçemizde özel radyo ve TV kuruluşları yoktur.     

 


Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: murat akçal, 16.01.2012, 19:41 (UTC):
çok mükemmel buldumBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

 

Copyright © Tu Web | Template Adapted By CoMaG | Template Powered By Gergerlisin | Template Hosted At PwG

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=